резиденция свети симеон - оод
Инфо

РЕЗИДЕНЦИЯ СВЕТИ СИМЕОН - ООД e основана през 2022 година, с начален капитал от 1000лв., седалището на фирмата се намира в с. Волуяк и се занимава с осъществяване и предоставяне на социални грижи и услуги изразяващи се в гледане и полагане на грижи свързани с подобряване живота и бита на възрастни самотни и болни хора както и всички други дейности и услуги незабранени от закона.

Адрес
резиденция свети симеон - оод
бул. Европа № 251
1331 с. Волуяк
карта с адреса на резиденция свети симеон
Дейност
  • осъществяване и предоставяне на социални грижи и услуги изразяващи се в гледане и полагане на грижи свързани с подобряване живота и бита на възрастни самотни и болни хора както и всички други дейности и услуги незабранени от закона